down next
hr

stad en ommelanden page 1

stadswapen

De Stad


Grotere kaart

grote markt     hoge der Aa

Groningen in 1930 geschilderd door de Ploeg-schilder Johan Dijkstra
groningen27 groningen29 groningen28
groningen30

grachtenwandeling
(Quicktime movie)

Oude zeilschepen langs het
Hoge der Aa, en de vernieuwing
aan de Grote Markt

groningen31

line

groningen23 groningen24 groningen25

rondblik op de brug

en door het museum (Quicktime movies)

Het beroemde Groninger museum, ontworpen door Allesandro Mendini,
Coop Himmelblau en Philip Stark
, en gebouwd onder supervisie van Frans Haks.

groningen40 groningen39
groningen38 groningen37

Het al even beroemde hoofdkantoor van de Gasunie, van de Amsterdamse architekten
Alberts en Van Huut; Zelf noemen ze hun werk organische architektuur,
anderen zullen het wellicht antroposofisch noemen.

Valid HTML 4.01 Transitional

line

top next