previous down next
line

stad en ommelanden - page 3

Groninger kerken, de meeste uit de twaalfde en dertiende eeuw.
De meeste kerken zijn eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken, die
voor restauratie en onderhoud zorgt en ze daarmee voor verval behoed.

WESTERKWARTIER


Grotere kaart

Het Westerkwartier wordt begrensd door de Lauwers (tevens de grens met Friesland), Drenthe, het Reitdiep en de stad Groningen. Het dankt zijn naam aan zijn ligging als westelijkste van de drie Ommelanden. Het bestaat uit vier onderkwartieren:
Tegenwoordig bestaat het Westerkwartier uit het grondgebied van de gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn, Grootegast en een deel van Winsum (Ezinge). Tot laat in de middeleeuwen waren de bovenstaande kwartieren onafhankelijke Ommelanden en waren ze elk op zich lid van de Ommelander unie. Humsterland en Middag waren toen samengevoegd tot Middaghumsterland.
Landschappelijk is het Westerkwartier te verdelen in een noordelijk deel, een oud kwelderlandschap met wierdedorpen (Ezinge, Oldehove, Niehove) en een zuidelijk coulissenlandschap, dat zich kenmerkt door houtwallen. Dit, op zandgrond en ontgonnen hoogveen gelegen, deel lijkt op de aangrenzende Friese Wouden.
Hier liggen de lintdorpen (Marum en Grootegast) die de oude zandruggen volgen.
Met name het noordelijke deel is één van de oudste cultuurlandschappen van West-Europa. Tot omstreeks 1100 had het zeewater vrij spel tot aan Marum. De oude eilanden Middag en Humsterland zijn voorgedragen voor de lijst van wereld erfgoed van de UNESCO. Rond 800 was het zelfs één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Het land is over een lange periode van de zee gewonnen door o.a. wierdenbewoners, monniken van het klooster Aduard, de familie Teenstra (Ruigezand) en tegenwoordig de waterschappen.
Bekijk de volgende kerken:

Den Ham

Dorkwerd

Op de terp van Ezinge

line

Quicktime movie

Fransum bij Aduard

Gebouwd in de eerste helft van de dertiende eeuw. Het koor en de westmuur zijn uit de zestiende eeuw.Gerestaureerd in 1948-1950.

Zoals in 1939 geschilderd door de Ploeg-schilder Jan Jordens

line( Jannes de Vries, 1975)

Garnwerd aan het Reitdiep

Grijpskerk

line

Leegkerk

lettelbert01 lettelbert02 lettelbert04
Gebouwd begin 13de eeuw.Koorsluiting in begin 16de eeuw vernieuwd. In het koor is een altaarsteen opgesteld. Westgevel 19de eeuws. Interieur: preekstoel uit de 17de eeuw. Op de dakruiter de leeuw uit het wapen van het geslacht Inn- und Kniphausen.

Lettelbert.

line

midwolde01 midwolde02 midwolde05 midwolde10

Midwolde

midwolde03 midwolde04 midwolde06 midwolde07
In de kerk bevindt zich het beroemde grafmonument van Rombout Verhulst, ter nagedachtenis van Carel Hieronymus von Inn- und Kniphausen en zijn weduwe Anna van Ewsum. De kerk dateert uit de tweee helft van de 12de eeuw. In de 14de eeuw werd het koor gebouwd en in de 16de eeuw de toren. Interieur: preekstoel uit 1711; aan de wanden 10 rouwborden uit 1639-1768 van de families Ewsum en Inn- und Kniphausen; orgel gebouwd door Levinus Eekman in 1630.
midwolde08 midwolde09 midwolde11
line

Valid HTML 4.01 Transitional

previous top next