previous down next
line

stad en ommelanden - page 4

WESTERKWARTIER, VERVOLG

Bekijk de volgende kerken:

Niebert

line

niehove

Het oorspronkelijke gebouw bestond uit een tufstenen schip met een halfronde absis; de tuf- en bakstenen toren zal iets jonger zijn. In de 13de eeuw werd tegen de zuidzijde van het schip een bakstenen aanbouw geplaatst. In de 17de eeuw werd de halfronde absis vervangen door een driezijdig koor In de jaren '60 van de 20e eeuw werden tijdens een restauratie opnieuw boogvensters aangebracht, om het romaanse karakter van de kerk te benadrukken. In de kerk bevindt zich een "Van Oeckelen"-orgel uit 1894.
Het monument stelt de haringeters voor: Een rijke inwoner van Niekerk, schonk in 1746 een legaat aan het Pepergasthuis te Groningen. Voorwaarde voor het legaat was dat er jaarlijks op de laatste woensdag voor Pasen een ton haringen werd verdeeld onder de armen in Niekerk. Deze haringuitdeling vindt nog jaarlijks plaats.

Niekerk

Nuis

Oostum

line

Saaksum

Tolbert

visvliet02 visvliet01 visvliet03

Visvliet

Gebouwd in 1427, gewijd aan Sint Gangulfus. Ronde vensters dateren uit 1700. Van Oeckelen orgel uit 1869, geschonken door Reitse Luitjen Terpstra . Preekstoel en doophek uit 1714, met snijwerk van Jan de Rijk.
line

Valid HTML 4.01 Transitional

previous top next