previous down next

stad en ommelanden - page 14

Molens

Korenmolen de Kievit, Grijpskerk

Achtkantige bovenkruier uit 1899 met stelling op vierkante houten voet. Eigenaar gemeente Zuidhorn. Gebouwd door M. Noordewier uit Niezijl met onderdelen van een oliemolen uit die plaats. Eerder stond er vanaf 1743 een kleinere molen die naar Echt (L) verhuisde.
Korenmolen De Meeuw, Garnwerd

Achtkante bovenkruier met stelling, bouwjaar 1852 voorheen tevens pelmolen. Eigenaar Molenstichting Winsum.
Korenmolen de Lelie, Eenrum.

De molen is in 1862 gebouwd in opdracht van G.W Elema. De bouw werd uitgevoerd door molenmaker H. ten Have uit Mensingeweer. Opmerkelijk is de grote hoogte van deze molen van Noord-Groningen. De wiektop bevindt zich op bijna 35 meter boven het straatniveau! In 1903 werd de molen overgenomen door Jan Huizinga die de wieken liet verbeteren door het aanbrengen van zelfzwichten, dat wil zeggen jaloeziekleppen. Aan hem herinnert nog de gevelsteen boven de ingangsdeuren met de letters en het jaartal: J.H G.N 1903. Na diens overlijden in 1935 werd zoon Geert eigenaar. Een knecht van hem, Klaas Brouwer, kocht in 1937 de molen. Na een faillisement in 1939 werd de molen in 1940 verkocht aan Lukas Graver, die het tijdens de oorlogsjaren zeer druk heeft gehad. Na 1955 werd de molen als gemeenteopslag gebruikt. Een tweede restauratie kwam in 1980-'81 tot stand,waarbij de molen met een nieuw koppel maalstenen weer maalvaardig werd gemaakt. Tevens kreeg De Lelie nieuwe zeilvoerende wieken. Een vrijwillige molenaar draait regelmatig op de molen. In de molen is een permanente expositie: van Maalderij tot Bakkerij. De molen is eigendom van de stichting de Groninger Molen.
Korenmolen Aeolus Oldehove

Achtkantige stellingmolen, twee koppels maalstenen.
Bouwjaar 1846. Eigenaar Gemeente Zuidhorn
Korenmolen de Leeuw, Oldehove

Achtkantige stellingmolen, Inrichting: maal- en pelstenen.
Bouwjaar 1855. Eigenaar Gemeente Zuidhorn
Watermolen De Westerhorner, Grijpskerk.

De poldermolen is gebouwd in 1829 voor het bemalen van de Westerhorner polder. Achtkantige grondzeiler; wiekenkruis: twee zelfzwichtende roeden met een vlucht van 19,50 m. Een ronddraaiende stalen vijzel voert het water in de polder op naar het Poeldiep. Eigenaar Molenstichting Westerkwartier.
Poldermolen de Zwakkenburger, Noordhorn (aan het van Starkenborgkanaal)

De molen is gebouwd in 1865 voor het bemalen van de Zwakkenburger- en Ellertvelderpolder. In 2003 is de molen gerestaureerd en 200 m naar het zuiden verplaatst. De Zwakkenburger is een kleine achtkantige grondzeiler, het wiekenkruis bestaat uit twee zeilroeden met een vlucht van 15,30 m. Een houten vijzel voert het water uit de polder naar de boezem. Eigenaar Molenstichting Westerkwartier.
korenmolen De Fortuin/de Specht, Noordhorn

Een achtkante stellingmolen met maal- en pelstenen. Bouwjaar 1890; eigenaar de Gemeente Zuidhorn.
Poldermolen Eolus, Aduarderdiep

De poldermolen uit 1821 is gebouwd voor het bemalen van de Fransumerploder. Het is een achtkante grondzeiler. Wiekenkruis: twee zelfzwichtende roeden met een vlucht van 19 meter. De molen drijft een stalen vijzel aan die het water uit de polder in het Aduarderdiep brengt. De molen heeft nu nog een functie als noodbemaling. Eigenaar: Molenstichting Westerkwartier.
previous top next